Rottweiler

En hengiven og selvsikker urkraft.

Mentalitet

Modsat, hvad mange tror, er rottweileren gennemgående en meget venlig hund. Den er fx præcis lige så glad for børn som de fleste andre racer, og den er stabil og pålidelig over for alle - også fremmede. Er man indstillet på at bruge tid på at opfylde rottweilerens elementære behov, er den en hengiven og spændende familiehund.

Aktivitetsniveau og handleradius

En rottweiler er aktiv, selvsikker og uforfærdet brugshund, som er arbejdsglad, smidig og udholdende. I almindelighed glad for at efterkomme anvisninger fra sin ejer, som den holder tæt kontakt med. Men samtidig en stærk hund, som det kræver nogen råstyrke at håndtere.

Behov

Rottweileren er arbejdskrævende. Man skal afse tid til rigelig daglig motion, tidlig socialisering, fornuftig opdragelse og mental stimulering for at få et godt socialt liv sammen med hunden.

Pels og pleje

Pelsen er middellang, hård, strid, tæt tilliggende og med tyk underuld. Den beskytter effektivt mod nedbør, isolerer godt mod kulde og nogenlunde mod varme. Pelsplejen er ubetydelig og indskrænker sig til en ugentlig gennembørstning for at fjerne løse hår og støv.

Tips og tricks til indlæring og håndtering

Rottweileren er arbejdsglad og let at opdrage. Dog kan navnlig hanhundene være selvhævdende med tilbøjelighed til at svare igen, hvis de føler sig udfordret. Rottweileren bør livet igennem trænes venligt med ubøjelig konsekvens, mange opgaver og nær kontakt.

Oprindelse

Romernes legioner medbragte store forsyninger - ofte i form af kvægflokke. Til at holde styr på dyrene og vogte materiellet havde man solide hyrdehunde. Efter romerrigets opløsning levede disse hunde videre i Sydtyskland i århundreder, bl.a. omkring byen Rottweil, hvor de især blev værdsat af slagtere, der skulle opkøbe kvæg og transportere det til slagtning. Med jernbanernes indtog blev rottweileren arbejdsløs og var i stærk tilbagegang, indtil den omkring 1910 blev ?opdaget? som tjenestehund.

Højde

Hanner 61-69 cm. Tæver 56-63 cm.

Vægt

41-50 kg.

Farver

Sort med rustrøde aftegninger.

Hjemland

Tyskland.

FCI Gruppe

Gruppe 2 – Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde

Specialklub

Rottweilerklubben