Mentalbeskrivelse

For at opnå avlsgodkendelse, skal rottweileren som minimum bestå mentalbeskrivelsen, samt have kendt HD og AD status.  
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Rottweilerklubbens og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal begge forældre have Avlskåring (AK) eller tilsvarende samt HD status A eller B samt AD  0 eller 1.

Hvad er en mentalbeskrivelse?

Mentalbeskrivelsen er en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller). Oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med ønskeprofilen for racen.  Alle racer kan blive testet men ikke alle racer har testen, som avlrestriktion. Ovenstående profil er gældende for rottweileren. Den vil være anderledes for andre racer, da de har andre mønstre de reagerer under. Se mere nedenfor.

Mentalbeskrivelsen kan foretages fra hunden er 10 måneder til den er 36 måneder. Tidligere var der stopklodser for racen men disse er fjernet, dog må hunden ikke bide eller forlade banen under testen, samt have 4 eller 5 i skud.

Hvad testes?

Helt grundlæggende testes mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race. Derfor vil raceidealet (ønskeprofilen) være forskellig fra race til race. Testmodellerne der indgår i mentalbeskrivelsen er: 1. Kontakt Hundens evne til at tage kontakt eller afvise kontakt til en venlig, fremmed person og lade sig håndtere. 2. Leg Hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til at samarbejde. 3. Jagt Hundens evne til at forfølge og evt. fange et bytte. 4. Aktivitetsniveau Hundens evne til at fungere under passivitet, når en forventet oplevelse udebliver. 5. Overraskelse - bevægelse Hundens spontane reaktion på en visuel overraskelse. 6. Overraskelse - lyd Hundens spontane reaktion på en kraftig, langstrakt lyd. 7. Revir Hundens reaktion på ukendtes indtrængen på dens revir. 8. Skarp lyd Hundens reaktion på en høj, skarp lyd.

Under mentalbeskrivelsen iagttages hundens reaktioner (dens adfærd), som beskrives ved afkrydsning i skemaet i det felt, der passer til den adfærd, hunden har udvist i de enkelte testmodeller. I starten kan skemaet pga. de mange felter godt virke lidt uoverskueligt, men med en lille smule øvelse giver det mening og dermed vigtige informationer om hundens mentale tilstand.

Specialklubben, som kender og arbejder med racen, har udarbejdet en såkaldt ønskeprofil for racen. Ønskeprofilen er det officielle bud på, hvordan man ideelt set ønsker, at den pågældende race skal reagere på de forskellige testmodeller.

En mentalbeskrivelse varer ca. 50 min. Efter endt beskrivelse sammenfatter beskriveren, med krydser i skemaet, de observationer, der er beskrevet og forklarer om betydningen af dette. Ejeren kan så sammenholde resultatet med ønskeprofilen. Ofte vil der være afvigelser. Betydningen af disse afvigelser kan drøftes med specialklubben/avlsrådet. Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen i racen. Mentalbeskrivelsesudvalget under DKK står ligeledes til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

Avlskåring - hvad er så det?

Avlskåringen består af flere elementer end mentalbeskrivelsen.

Kåringen består grundlæggende af fire elementer.
1) Eksteriør – 2) Cykeltur – 3) Opdræt – 4) Mentalitet

For hver af disse gælder at der skal opnås bestået. En hund er avlskåret når alle fire elementer er bestået.
En hund kan stille til avlskåring fra 22 måneder til og med 60 måneder.

1) Eksteriør (beskrives af en DKK godkendt eksteriørdommer)
Hunden bedømmes i forhold til FCI’s racestandard. Hunden skal mindst opnå bedømmelse VERY GOOD.
Bevægelsen bedømmes og beskrives på elementet cykeltur, og indeholdes i den samlede eksteriør bedømmelse. Hunden skal under eksteriørbeskrivelsen måles. Højde, længde og brystmål. Hunde som afviser at blive målt, berørt eller udviser aggressiv adfærd mod dommer og hjælpere diskvalificeres og kan ikke bestå.

2) Cykeltur (beskrives af eksteriørdommer)
Hunden skal gennemføre en 5 km cykeltur inden for en tidsramme på maksimalt 25 minutter. Før og efter cykelturen foretages eftersyn af poter. Poter må ikke være blodigt gennemslidte. Eksteriørdommer beslutter tidspunkt for gennemførelse af cykeltur. Ved varme dage cykler alle om morgenen. Varm dag er mere end 23 grader i skyggen. Hvis tiden ikke overholdes, turen ikke gennemføres eller poter er gennemslidte kan hunden ikke bestå.

3) Sundhed
Hunden skal have registreret status. HD-grad A, B og C AD-grad 0, 1 eller 2

4) Mentalitet (Beskrives af autoriserede Udvidede Mentalbeskrivere)
Hunden skal have gennemført og bestået Dansk Rottweiler Klubs Mentalbeskrivelse. Til beskrivelsen anvendes DKK skema for UMB med RKD point markeringer.
Hunden må ikke i UMB skema - testmodel ”Skarp lyd” have kryds i kolonne 4 eller 5. Har hunden opnået 33 RKD point eller mere kan den ikke bestå.
Dette er en udvidet test med flere elementer end ovenstående mentalbeskrivelse.